Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de app genaamd KiespijnPro en het logo van KiespijnPro waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij DtD.BV. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website en app (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij DtD.BV met uitzondering van de Logo’s van partners en praktijken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande toestemming van DtD.BV is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, de KiespijnPro app of enig onderdeel tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. DtD.BV heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van DtD.BV, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Print deze pagina